32ο Ενημερωτικό Δελτίο, Ιούνιος 2023
  • wcmadmin
  • Yiannis Mourouzides
  • Isidora Ktori
  • Eleni Themistokleous
  • Dimitris Panteli
  • wcmadmin
  • Yiannis Mourouzides
  • Isidora Ktori
  • Eleni Themistokleous
  • Dimitris Panteli
32ο Ενημερωτικό Δελτίο, Ιούνιος 2023
Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία 2022-2032
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο της συστηματικής διενέργειας μακροπρόθεσμων προβλέψεων για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και τα επαγγέλματα της κυπριακής οικονομίας, ολοκλήρωσε τη μελέτη «Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικ
Διαβάστε περισσότερα
Διαχρονικές τάσεις δεικτών ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο 2015-2021
Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ολοκληρωμένη ανάλυση και εξέταση των διαχρονικών τάσεων που διαμορφώνονται αναφορικά με τους δείκτες ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο κατά την περίοδο 2015-2021.
Διαβάστε περισσότερα
Δείκτες συμμετοχής επιχειρήσεων σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2015-2021
Η ΑνΑΔ έχοντας ως γνώμονα την αποστολή της για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, έχει προχωρήσει στην εκπόνηση της μελέτης «Δείκτες συμμετοχής επιχειρήσεων σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2015-2021».
Διαβάστε περισσότερα
Μελέτες αξιολόγησης των επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), με στόχο την αξιολόγηση πάνω σε συστηματική βάση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει, σχεδίασε και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδράσεών της στην κυπριακή οικονομία. 
Διαβάστε περισσότερα
Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026
Τον Φεβρουάριο του 2023 η ΑνΑΔ σύναψε Συμφωνία Πλαίσιο με 22 Οικονομικούς Φορείς, με ισχύ τεσσάρων ετών, για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.
Διαβάστε περισσότερα
Εκδήλωση για παρουσίαση της μελέτης της ΑνΑΔ «Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία 2022-2032»
Η ΑνΑΔ, στις 9 Μαρτίου 2023, διοργάνωσε στα γραφεία της εκδήλωση κατά την οποία παρουσίασε τη μελέτη «Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία 2022-2032».
Διαβάστε περισσότερα
Με μια ματιά  
Είδηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου: Lifelong learning strategy 2021-2027
Διαβάστε περισσότερα
Είδηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου: VET programmes combat hospitality sector labour shortage and rural depopulation
Διαβάστε περισσότερα
Ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου
Διαβάστε περισσότερα
Συμμετοχή της ΑνΑΔ στη διοργάνωση «Σταδιοδρομία 2023: Γνώρισε τα Επαγγέλματα. Σχεδίασε το Μέλλον σου»
Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου © Πνευματικά δικαιώματα 2024

Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία 2022-2032

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο της συστηματικής διενέργειας μακροπρόθεσμων προβλέψεων για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και τα επαγγέλματα της κυπριακής οικονομίας, ολοκλήρωσε τη μελέτη «Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικ

Διαχρονικές τάσεις δεικτών ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο 2015-2021

Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ολοκληρωμένη ανάλυση και εξέταση των διαχρονικών τάσεων που διαμορφώνονται αναφορικά με τους δείκτες ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο κατά την περίοδο 2015-2021.

Δείκτες συμμετοχής επιχειρήσεων σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2015-2021

Η ΑνΑΔ έχοντας ως γνώμονα την αποστολή της για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, έχει προχωρήσει στην εκπόνηση της μελέτης «Δείκτες συμμετοχής επιχειρήσεων σε δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2015-2021».

Μελέτες αξιολόγησης των επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), με στόχο την αξιολόγηση πάνω σε συστηματική βάση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει, σχεδίασε και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδράσεών της στην κυπριακή οικονομία. 

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026

Τον Φεβρουάριο του 2023 η ΑνΑΔ σύναψε Συμφωνία Πλαίσιο με 22 Οικονομικούς Φορείς, με ισχύ τεσσάρων ετών, για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Εκδήλωση για παρουσίαση της μελέτης της ΑνΑΔ «Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία 2022-2032»

Η ΑνΑΔ, στις 9 Μαρτίου 2023, διοργάνωσε στα γραφεία της εκδήλωση κατά την οποία παρουσίασε τη μελέτη «Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία 2022-2032».