21ο Ενημερωτικό Δελτίο ΑνΑΔ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
21ο Ενημερωτικό Δελτίο ΑνΑΔ
Νέες σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 40.800 εργαζόμενους και ανέργους, με εκτιμώμενη μέγιστη δαπάνη €13εκ. μέσα στο A΄ Εξάμηνο του 2019
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μέσα στο Α΄ Εξάμηνο 2019. Τα προγράμματα, τα οποία καλύπτουν θέματα που καθορίζονται από την ΑνΑΔ μετά από επαφές με τους ενδιαφερόμε
Διαβάστε περισσότερα
Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) - Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Μέσω της λειτουργίας του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) αξιολογείται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου να ολοκληρώσει συγκεκριμένη εργασία με βάση ένα Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος (ΠΕΠ), σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και σε συνθήκες προσομοίωσης. Η αξιολόγηση γίνεται
Διαβάστε περισσότερα
Παράταση λειτουργίας του Σχεδίου «Κατάρτιση Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς»
Η ΑνΑΔ έχει προβεί σε παράταση λειτουργίας του Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς μέχρι τις 31/12/2019. Το Σχέδιο αξιοποιείται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει ως σκοπό τον περιορισμό των μακροχρόνια ανέργων και
Διαβάστε περισσότερα
Σχέδιο Κατάρτισης Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) στον τομέα των Πωλήσεων
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Κατάρτισης Δικαιούχων ΕΕΕ, το οποίο υλοποιείται από την ΑνΑΔ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση 11 προγραμμάτων κατάρτισης στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού με συμμετοχή 165 περίπου άνεργων δικαιούχων ΕΕΕ
Διαβάστε περισσότερα
Ανάπτυξη νέων Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
Μέσα από διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από οργανωμένους φορείς, η ΑνΑΔ κατάρτισε ενδεικτικό κατάλογο με τα προτεινόμενα νέα ΠΕΠ τα οποία θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται 152 συνολικά νέ
Διαβάστε περισσότερα
Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2011-2017 (Νοέμβριος 2018)
Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ολοκληρωμένη ανάλυση και εξέταση των διαχρονικών τάσεων των δεικτών απασχόλησης και ανεργίας, των δεικτών συμμετοχής και προσφοράς στην αγορά εργασίας και των δεικτών συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο για την περίοδο 2011-2017. Πρόσθετα, παρέχει και
Διαβάστε περισσότερα
Με μια ματιά  
Ενημερωτικό Σημείωμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Διαβάστε περισσότερα
Κάλαντα από τη χορωδία του Δ' Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς
Διαβάστε περισσότερα
Κόψιμο βασιλόπιττας στα γραφεία της ΑνΑΔ
Διαβάστε περισσότερα
Εγγραφή στον Κατάλογο Παραληπτών για τις Μελέτες της ΑνΑΔ
Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου © Πνευματικά δικαιώματα 2023

Νέες σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 40.800 εργαζόμενους και ανέργους, με εκτιμώμενη μέγιστη δαπάνη €13εκ. μέσα στο A΄ Εξάμηνο του 2019

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μέσα στο Α΄ Εξάμηνο 2019. Τα προγράμματα, τα οποία καλύπτουν θέματα που καθορίζονται από την ΑνΑΔ μετά από επαφές με τους ενδιαφερόμε

Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) - Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Μέσω της λειτουργίας του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) αξιολογείται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου να ολοκληρώσει συγκεκριμένη εργασία με βάση ένα Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος (ΠΕΠ), σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και σε συνθήκες προσομοίωσης. Η αξιολόγηση γίνεται

Παράταση λειτουργίας του Σχεδίου «Κατάρτιση Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς»

Η ΑνΑΔ έχει προβεί σε παράταση λειτουργίας του Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς μέχρι τις 31/12/2019. Το Σχέδιο αξιοποιείται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει ως σκοπό τον περιορισμό των μακροχρόνια ανέργων και

Σχέδιο Κατάρτισης Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) στον τομέα των Πωλήσεων

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Κατάρτισης Δικαιούχων ΕΕΕ, το οποίο υλοποιείται από την ΑνΑΔ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση 11 προγραμμάτων κατάρτισης στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού με συμμετοχή 165 περίπου άνεργων δικαιούχων ΕΕΕ

Ανάπτυξη νέων Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

Μέσα από διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από οργανωμένους φορείς, η ΑνΑΔ κατάρτισε ενδεικτικό κατάλογο με τα προτεινόμενα νέα ΠΕΠ τα οποία θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται 152 συνολικά νέ

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2011-2017 (Νοέμβριος 2018)

Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ολοκληρωμένη ανάλυση και εξέταση των διαχρονικών τάσεων των δεικτών απασχόλησης και ανεργίας, των δεικτών συμμετοχής και προσφοράς στην αγορά εργασίας και των δεικτών συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο για την περίοδο 2011-2017. Πρόσθετα, παρέχει και