22ο Ενημερωτικό Δελτίο ΑνΑΔ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
22ο Ενημερωτικό Δελτίο ΑνΑΔ
Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
Μέσα από διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από οργανωμένους φορείς, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) κατάρτισε ενδεικτικό κατάλογο με τα προτεινόμενα νέα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) τα οποία θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο
Διαβάστε περισσότερα
Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) - Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Μέσω της λειτουργίας του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) αξιολογείται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου να ολοκληρώσει συγκεκριμένη εργασία με βάση ένα Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος (ΠΕΠ), σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και σε συνθήκες προσομοίωσης.
Διαβάστε περισσότερα
Νέες σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 46.800 εργαζόμενους και ανέργους, με εκτιμώμενη μέγιστη δαπάνη €14,5εκ. μέσα στο Β΄ Εξάμηνο του 2019
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα στο Β΄ Εξάμηνο 2019.
Διαβάστε περισσότερα
Επέκταση της ισχύος πιστοποίησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) από τρία σε πέντε χρόνια
Η πιστοποίηση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) διεξάγεται στο πλαίσιο του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης (ΑξιοΠιστοΣυν), μέσω του οποίου καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολ
Διαβάστε περισσότερα
Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2017) (Δεκέμβριος 2018)
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) με στόχο την αξιολόγηση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει, σχεδίασε και λειτουργεί από το 2010 ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδράσεων της στην κυπριακή οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται
Διαβάστε περισσότερα
Spotlight on VET - 2018 compilation Vocational education and training systems in Europe
Η έκθεση, η οποία είναι στην αγγλική γλώσσα, περιέχει σύντομη περιγραφή και διαγραμματική απεικόνιση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Ισλανδία και Νορβηγία. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος σειράς εκθέσεων σε θέματα επαγγελματικής
Διαβάστε περισσότερα
Με μια ματιά  
Ενημερωτικά Σημειώματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Διαβάστε περισσότερα
CFO Awards: Απονομή του βραβείου «The Public Sector CFO» στον κο Σπύρο Σπύρου, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑνΑΔ
Διαβάστε περισσότερα
Βραβείο της ΑνΑΔ σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου
Διαβάστε περισσότερα
Συμμετοχή της ΑνΑΔ στην Έκθεση Σταδιοδρομίας «Engineering, Science and Technology Career Fair 2019» του Πανεπιστημίου Frederick
Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου © Πνευματικά δικαιώματα 2023

Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

Μέσα από διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από οργανωμένους φορείς, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) κατάρτισε ενδεικτικό κατάλογο με τα προτεινόμενα νέα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) τα οποία θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο

Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) - Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Μέσω της λειτουργίας του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) αξιολογείται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου να ολοκληρώσει συγκεκριμένη εργασία με βάση ένα Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος (ΠΕΠ), σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και σε συνθήκες προσομοίωσης.

Νέες σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 46.800 εργαζόμενους και ανέργους, με εκτιμώμενη μέγιστη δαπάνη €14,5εκ. μέσα στο Β΄ Εξάμηνο του 2019

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα στο Β΄ Εξάμηνο 2019.

Επέκταση της ισχύος πιστοποίησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) από τρία σε πέντε χρόνια

Η πιστοποίηση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) διεξάγεται στο πλαίσιο του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης (ΑξιοΠιστοΣυν), μέσω του οποίου καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολ

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2017) (Δεκέμβριος 2018)

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) με στόχο την αξιολόγηση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει, σχεδίασε και λειτουργεί από το 2010 ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδράσεων της στην κυπριακή οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται

Spotlight on VET - 2018 compilation Vocational education and training systems in Europe

Η έκθεση, η οποία είναι στην αγγλική γλώσσα, περιέχει σύντομη περιγραφή και διαγραμματική απεικόνιση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Ισλανδία και Νορβηγία. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος σειράς εκθέσεων σε θέματα επαγγελματικής