23ο Ενημερωτικό Δελτίο ΑνΑΔ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
23ο Ενημερωτικό Δελτίο ΑνΑΔ
Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
Συνεχίζεται η υλοποίηση της Σύμβασης για την ανάπτυξη των 152 Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ), η οποία ανατέθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) στην κοινοπραξία University of Nicosia (Edex Educational Excellence Corporation Ltd) και IHE Innovative Hospitality
Διαβάστε περισσότερα
Αναθεώρηση προνοιών για την Παραχώρηση Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Πιστοποίησης Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης
Στο πλαίσιο του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης προβλέπεται ότι μόνο πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν ως εκπαιδευτές σε δραστηριότητες κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), εκτ
Διαβάστε περισσότερα
Παράταση της διάρκειας λειτουργίας του Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) έχει παρατείνει τη διάρκεια λειτουργίας του Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Το Σχέδιο λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει
Διαβάστε περισσότερα
Νέες σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 48.400 εργαζόμενους και ανέργους, με εκτιμώμενη μέγιστη δαπάνη €15,2εκ. μέσα στο Α΄ Εξάμηνο του 2020
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα στο Α΄ Εξάμηνο 2020.
Διαβάστε περισσότερα
Η ΑνΑΔ ως Εθνικός Συντονιστής και ο Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ ως Εθνικός Αντιπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ReferNet στην Κύπρο
Μετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) έχει οριστεί ως Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου ReferNet στην Κύπρο για την περίοδο 2020-2023.
Διαβάστε περισσότερα
Μελέτες αξιολόγησης των επιδράσεων Σχεδίων της ΑνΑΔ
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), με στόχο την αξιολόγηση πάνω σε συστηματική βάση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει, σχεδίασε και λειτουργεί από το 2010 ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδράσεών της στην κυπριακή οικονομία
Διαβάστε περισσότερα
Με μια ματιά  
Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2012-2018
Διαβάστε περισσότερα
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2018
Διαβάστε περισσότερα
Ενημερωτικά Σημειώματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Διαβάστε περισσότερα
Δείκτες Συμμετοχής σε Δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2012-2018
Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου © Πνευματικά δικαιώματα 2024

Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

Συνεχίζεται η υλοποίηση της Σύμβασης για την ανάπτυξη των 152 Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ), η οποία ανατέθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) στην κοινοπραξία University of Nicosia (Edex Educational Excellence Corporation Ltd) και IHE Innovative Hospitality

Αναθεώρηση προνοιών για την Παραχώρηση Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Πιστοποίησης Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης

Στο πλαίσιο του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης προβλέπεται ότι μόνο πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν ως εκπαιδευτές σε δραστηριότητες κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), εκτ

Παράταση της διάρκειας λειτουργίας του Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) έχει παρατείνει τη διάρκεια λειτουργίας του Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Το Σχέδιο λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει

Νέες σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 48.400 εργαζόμενους και ανέργους, με εκτιμώμενη μέγιστη δαπάνη €15,2εκ. μέσα στο Α΄ Εξάμηνο του 2020

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα στο Α΄ Εξάμηνο 2020.

Η ΑνΑΔ ως Εθνικός Συντονιστής και ο Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ ως Εθνικός Αντιπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ReferNet στην Κύπρο

Μετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) έχει οριστεί ως Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου ReferNet στην Κύπρο για την περίοδο 2020-2023.

Μελέτες αξιολόγησης των επιδράσεων Σχεδίων της ΑνΑΔ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), με στόχο την αξιολόγηση πάνω σε συστηματική βάση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει, σχεδίασε και λειτουργεί από το 2010 ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδράσεών της στην κυπριακή οικονομία