25ο Ενημερωτικό Δελτίο ΑνΑΔ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
25ο Ενημερωτικό Δελτίο ΑνΑΔ
European Vocational Skills Week 2020 - National Contact Point
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2020 (European Vocational Skills Week 2020), η οποία θα διεξαχθεί την περίοδο 9-13 Νοεμβρίου 2020. Αφορά
Διαβάστε περισσότερα
Συνάντηση Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου
Στις 11 Μαρτίου 2020, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΑνΑΔ η ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου, στην οποία συμμετέχουν 21 μέλη τα οποία προέρχονται από υπουργεία/κυβερνητικά τμήματα, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, μη ...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσθετες ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για εργαζόμενους και ανέργους μέσα στο Β΄ Εξάμηνο 2020
Λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από την πανδημία του κορωνοϊού στην Κύπρο, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενέκρινε Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για υλοποίηση από KEK μέσα στο Β΄ Εξάμηνο 2020 εφαρμόζοντας ειδικές ρυθμίσε
Διαβάστε περισσότερα
Μελέτες αξιολόγησης των επιδράσεων Σχεδίων της ΑνΑΔ
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), με στόχο την αξιολόγηση πάνω σε συστηματική βάση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει, σχεδίασε και λειτουργεί από το 2010 ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδράσεών της στην κυπριακή οικονομία
Διαβάστε περισσότερα
Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
Συνεχίζεται η υλοποίηση της Σύμβασης για την ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ), η οποία ανατέθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) στην κοινοπραξία University of Nicosia (Edex Educational Excellence Corporation Ltd) και IHE Innovative Hospitality Education Ltd
Διαβάστε περισσότερα
Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
Μέσω της λειτουργίας του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) αξιολογείται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου να ολοκληρώσει συγκεκριμένη εργασία με βάση ένα Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος (ΠΕΠ), σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και σε συνθήκες προσομοίωσης.
Διαβάστε περισσότερα
Με μια ματιά  
Ενημερωτικά Σημειώματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Διαβάστε περισσότερα
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για το μέλλον της εργασίας: Κύπρος
Διαβάστε περισσότερα
Διεθνής Κινητικότητα στη Μαθητεία: Έμφαση στη Μακροχρόνια Κινητικότητα - Κύπρος
Διαβάστε περισσότερα
Νόμος που προβλέπει για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων του 2019 (Ν.89(I)/2019)
Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου © Πνευματικά δικαιώματα 2024

European Vocational Skills Week 2020 - National Contact Point

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2020 (European Vocational Skills Week 2020), η οποία θα διεξαχθεί την περίοδο 9-13 Νοεμβρίου 2020. Αφορά

Συνάντηση Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου

Στις 11 Μαρτίου 2020, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΑνΑΔ η ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου, στην οποία συμμετέχουν 21 μέλη τα οποία προέρχονται από υπουργεία/κυβερνητικά τμήματα, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, μη ...

Πρόσθετες ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για εργαζόμενους και ανέργους μέσα στο Β΄ Εξάμηνο 2020

Λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από την πανδημία του κορωνοϊού στην Κύπρο, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενέκρινε Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για υλοποίηση από KEK μέσα στο Β΄ Εξάμηνο 2020 εφαρμόζοντας ειδικές ρυθμίσε

Μελέτες αξιολόγησης των επιδράσεων Σχεδίων της ΑνΑΔ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), με στόχο την αξιολόγηση πάνω σε συστηματική βάση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει, σχεδίασε και λειτουργεί από το 2010 ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδράσεών της στην κυπριακή οικονομία

Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

Συνεχίζεται η υλοποίηση της Σύμβασης για την ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ), η οποία ανατέθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) στην κοινοπραξία University of Nicosia (Edex Educational Excellence Corporation Ltd) και IHE Innovative Hospitality Education Ltd

Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

Μέσω της λειτουργίας του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) αξιολογείται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου να ολοκληρώσει συγκεκριμένη εργασία με βάση ένα Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος (ΠΕΠ), σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και σε συνθήκες προσομοίωσης.