New Graduates and the Labour Market - Changes and Trends (April 1997)-Greek Only
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Εξειδικευμένες Μελέτες για το Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι Νέοι Απόφοιτοι και η Αγορά Εργασίας - Μεταβολές και Τάσεις (Απρίλιος 1997)  

Οι απόφοιτοι Μέσης και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούν το μεγαλύτερο και σημαντικότερο μέρος του νεοεισερχόμενου στην αγορά εργασίας ανθρώπινου δυναμικού.

Η ανάγκη για την όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του νέου ανθρώπινου δυναμικού καθίσταται εντονότερη ενόψει των νέων πιεστικών ανταγωνιστικών συνθηκών που διαμορφώνονται με την παγκοσμιοποίηση των οικονομιών και την Ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου. Κατά συνέπεια ο εντοπισμός μεταβολών και τάσεων σχετικά με τη διαχρονική επαγγελματική πορεία των νέων αποφοίτων καθώς και των κυριοτέρων παραγόντων που τις επηρεάζουν, αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικής και στην προώθηση ενεργειών για επίτευξη του πιο πάνω στόχου.

Σκοπός της μελέτης αυτής, είναι μέσα από τη διαχρονική σύγκριση της επαγγελματικής πορείας των νέων αποφοίτων του 1990 και 1993, να διαπιστωθεί αν και σε ποιο βαθμό έχει διαφοροποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται οι νέοι απόφοιτοι στην αγορά εργασίας, να εντοπιστούν προβλήματα που επηρεάζουν την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας και να υποβληθούν εισηγήσεις για αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

Από την ανάλυση των πληροφοριών εντοπίστηκαν ενδιαφέρουσες μεταβολές και τάσεις σε σχέση με τη διαχρονική επαγγελματική πορεία των νέων αποφοίτων Μέσης και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν οδηγήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και την υποβολή εισηγήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Contact persons

Γιάννα Κορέλλη

Telephone

22390364

Fax number

22428522