Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2018 (Δεκέμβριος 2019)
  • SHOW ON REFERNET
  • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη
  • Στοιχείο ιδιαίτερης προβολής
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Καταχώρηση ονόματος ενέργειας προώθησης

Ανάλυση Συστημάτων και Υποδομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2018 (Δεκέμβριος 2019)  

Η έκθεση για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) ετοιμάστηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), τον Εθνικό Συντονιστή του Ευρωπαϊκού δικτύου ReferNet στην Κύπρο. Το ReferNet είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκών οργανισμών που αποτελείται από τα 28 Κράτη-Μέλη, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Το δίκτυο παρέχει στο Cedefop πληροφορίες και ανάλυση για τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το ReferNet είναι επίσης υπεύθυνο για τη διάχυση πληροφοριών για την ευρωπαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση και το έργο του Cedefop στους ενδιαφερόμενους στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Οι εκθέσεις περιγράφουν συνοπτικά τα εθνικά συστήματα ΕΕΚ στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία και τη Νορβηγία. Βοηθούν στην κατανόηση των κύριων χαρακτηριστικών και του ρόλου της ΕΕΚ στο πλαίσιο των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των χωρών από τη σκοπιά της δια βίου μάθησης, και τη συνάφεια και αλληλεπίδραση της ΕΕΚ με την αγορά εργασίας.

Οι εκθέσεις ΕΕΚ στην Ευρώπη βασίζονται σε μια κοινή δομή του Cedefop. Είναι προσβάσιμες από το διαδίκτυο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Information-services/vet-in-europe-country-reports.aspx 

 

Σχετικά Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόσωπα για επικοινωνία:

Άριστος Θεοχάρους

Τηλέφωνο:

22390209

Τηλεομοιότυπο:

22428522