Εντοπισμός και καθοδήγηση ατόμων σε πολιτικές αναβάθμισης των δεξιοτήτων (Ιούλιος 2018) - EN
  • SHOW ON REFERNET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Καταχώρηση ονόματος ενέργειας προώθησης

Ανάλυση Συστημάτων και Υποδομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Εντοπισμός και καθοδήγηση ατόμων σε πολιτικές αναβάθμισης των δεξιοτήτων (Ιούλιος 2018) - EN  

Σχετικά Έγγραφα