Identification of Green Skill Needs in the Cyprus Economy 2017-2027 (March 2018)-Greek Only
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Τάσεις και Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης και Κατάρτισης

Εντοπισμός Αναγκών σε Πράσινες Δεξιότητες στην Κυπριακή Οικονομία 2017-2027 (Μάρτιος 2018)  

Η μετάβαση σε ένα αειφόρο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους και βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία αποτελεί μια από τις κύριες στρατηγικές επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημαντικότητα της φαίνεται και από τον καθορισμό της ως ένα από τους από τους τρεις πυλώνες προτεραιότητας της ευρωπαϊκής στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της αποτελεί η ύπαρξη κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.

Η ΑνΑΔ, αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα και το εύρος των αλλαγών που θα επιφέρει στην αγορά εργασίας η μετάβαση στην πράσινη οικονομία, εκπόνησε τη συγκεκριμένη μελέτη η οποία επικαιροποιεί τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη μελέτη της ΑνΑΔ με τίτλο «Εντοπισμός Αναγκών σε Πράσινες Δεξιότητες στην Κυπριακή Οικονομία 2010-2013» που ολοκληρώθηκε το 2010.

Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ολοκληρωμένη εξέταση και ανάλυση της πράσινης οικονομίας και των πράσινων επαγγελμάτων, ο προσδιορισμός της πράσινης οικονομίας της Κύπρου και ο εντοπισμός των αναγκών σε πράσινες δεξιότητες στην κυπριακή οικονομία για τη δεκαετία 2017-2027.

Προσδοκάται ότι οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της μελέτης θα αξιοποιηθούν στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων πολιτικής. Πρόσθετα, εκτιμάται ότι η μελέτη θα τύχει αξιοποίησης από δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και φορείς και από τα άτομα που ασχολούνται με το ευρύ θέμα του προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού και την επαγγελματική καθοδήγηση των νέων.

Σχετικά Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόσωπα για επικοινωνία:

Κωνσταντίνος Παναγιώτου

Τηλέφωνο:

22390375

Τηλεομοιότυπο:

22428522