Comparison with the European Union 2004-2010(July 2011)-Greek Only
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Τάσεις και Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης και Κατάρτισης

Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2010 (Ιούλιος 2011)  

Ανάμεσα στις κεντρικές επιδιώξεις κάθε κράτους είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης και ευέλικτης αγοράς εργασίας και ενός άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού ικανού να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις της οικονομίας. Αυτός ο στρατηγικός στόχος καταλαμβάνει εξέχουσα θέση και στο πρόγραμμα δράσης για προώθηση της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020".


Σημαντικό εργαλείο για παρακολούθηση της υλοποίησης αυτού του στρατηγικού στόχου αποτελεί η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων που διαμορφώνονται τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κύπρο. Η παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων των δεικτών ανθρώπινου δυναμικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία αφού παρέχει τη δυνατότητα λήψης κατάλληλων αποφάσεων πολιτικής καθώς και διορθωτικών μέτρων.


Η μελέτη αυτή αναλύει και συγκρίνει τις διαχρονικές τάσεις των δεικτών ανθρώπινου δυναμικού τόσο στην Κύπρο όσο και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται συγκριτικά οι διαχρονικές τάσεις των δεικτών απασχόλησης και ανεργίας, των δεικτών συμμετοχής και προσφοράς στην αγορά εργασίας καθώς και των δεικτών συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση.


Αναμένεται ότι η μελέτη αυτή θα προσθέσει χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες στο γνωσιολογικό απόθεμα της Κύπρου, τα οποία θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης, διαχρονικής και έγκυρης εικόνας για την αγορά εργασίας με ειδική επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό του τόπου. Προσδοκάται ότι οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που αναδύονται μέσα από τη μελέτη θα τύχουν σημαντικής αξιοποίησης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σχετικά Έγγραφα