Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Β΄ Εξαμήνου 2022
  • Προγράμματα Κατάρτισης για Εργοδοτούμενους Επιχειρήσεων/Οργανισμών
  • ΑΝΕΡΓΟΣ
  • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  • ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Προγράμματα Κατάρτισης για Εργοδοτούμενους Επιχειρήσεων/Οργανισμών

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Β΄ Εξαμήνου 2022  

Παρουσιάζονται οι κατάλογοι των εγκεκριμένων για το Β' Εξάμηνο 2022 Προδιαγραφών των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων - Συνήθων και των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων - Ζωτικής Σημασίας. Οι κατάλογοι δεν περιλαμβάνουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των προγραμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να επικοινωνούν με το αντίστοιχο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

 

Σχετικά Έγγραφα