Αρχική Σελίδα
  • wcmadmin
  • wcmadmin

Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα ReferNet

2 people in a meeting

Το ReferNet είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP). Δημιουργήθηκε το 2002 για να ανταποκριθεί στη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τα συστήματα και τις πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σκοπός του δικτύου είναι να στηρίζει το Cedefop με την ετοιμασία εκθέσεων σε σχέση με τα εθνικά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη βελτίωση της προβολής της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αποτελείται από 30 μέλη, γνωστά ως εθνικοί εταίροι ReferNet, από κάθε μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης, καθώς και την Ισλανδία και Νορβηγία. Οι εθνικοί εταίροι ReferNet είναι οργανισμοί που ασχολούνται με θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα που αντιπροσωπεύουν. Το ReferNet αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών για τα Εθνικά Συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και για τις πολιτικές στην επαγγελματική

Λίγα λόγια για το Cedefop

cedefor logo

Το Cedefop είναι ένα Ευρωπαϊκό ίδρυμα το οποίο στηρίζει τους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής και επαγγελματίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα κράτη-μέλη και σε οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις σε θέματα πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. To “Cedefop” είναι το ακρωνύμιο που αποτελείται από τα αρχικά γράμματα της επίσημης γαλλικής ονομασίας του Κέντρου “Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle” (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης). Περισσότερες πληροφορίες και μια επισκόπηση των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρονται από το κέντρο που έχει τη βάση του στη Θεσσαλονίκη/Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.cedefop.europa.eu Περισσότερες πληροφορίες για το ReferNet μπορείτε να βρείτε εδώ.   Επικοινωνία – Γραμματεία ReferNet Cedefop Τ.Θ. 22427 (Φοίνικας) 551 02 Θεσσαλονίκη Τ: +30

Τελευταία Νέα