Λίγα λόγια για το Cedefop
  • wcmadmin
  • wcmadmin

Λίγα λόγια για το Cedefop

Λίγα λόγια για το Cedefop  

Το Cedefop είναι ένα Ευρωπαϊκό ίδρυμα το οποίο στηρίζει τους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής και επαγγελματίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα κράτη-μέλη και σε οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις σε θέματα πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. To “Cedefop” είναι το ακρωνύμιο που αποτελείται από τα αρχικά γράμματα της επίσημης γαλλικής ονομασίας του Κέντρου “Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle” (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης). Περισσότερες πληροφορίες και μια επισκόπηση των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρονται από το κέντρο που έχει τη βάση του στη Θεσσαλονίκη/Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.cedefop.europa.eu Περισσότερες πληροφορίες για το ReferNet μπορείτε να βρείτε εδώ.   Επικοινωνία – Γραμματεία ReferNet Cedefop Τ.Θ. 22427 (Φοίνικας) 551 02 Θεσσαλονίκη Τ: +30

Το Cedefop είναι ένα Ευρωπαϊκό ίδρυμα το οποίο στηρίζει τους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής και επαγγελματίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα κράτη-μέλη και σε οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις σε θέματα πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

To “Cedefop” είναι το ακρωνύμιο που αποτελείται από τα αρχικά γράμματα της επίσημης γαλλικής ονομασίας του Κέντρου “Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle” (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Περισσότερες πληροφορίες και μια επισκόπηση των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρονται από το κέντρο που έχει τη βάση του στη Θεσσαλονίκη/Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.cedefop.europa.eu

Περισσότερες πληροφορίες για το ReferNet μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Επικοινωνία Γραμματεία ReferNet

Cedefop

Τ.Θ. 22427 (Φοίνικας)
551 02 Θεσσαλονίκη
Τ: +30 (0)23 10 49 02 14
Φ: +30 (0)23 10 49 00 43
Η.Τ.: [email protected]

 

Ενότητες