Καθηγητές και εκπαιδευτές σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο: Αναβάθμιση ικανοτήτων για χωρίς αποκλεισμούς, πράσινη και ψηφιακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) – Κύπρος
  • SHOW ON REFERNET
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou

Θεματική Ανάλυση / Άρθρα

Καθηγητές και εκπαιδευτές σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο: Αναβάθμιση ικανοτήτων για χωρίς αποκλεισμούς, πράσινη και ψηφιακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) – Κύπρος  

Σχετικά Έγγραφα