Έκθεση για την Ερευνητική Δραστηριότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • wcmadmin
  • wcmadmin

Έκθεση για την Ερευνητική Δραστηριότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Έκθεση για την Ερευνητική Δραστηριότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

H ΑνΑΔ, ως ο Eθνικός Συντονιστής ReferNet Κύπρου, ετοίμασε το 2009 την Εθνική Έκθεση για την Ερευνητική Δραστηριότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση που παρέχει σχετικές πληροφορίες σε επιλεγμένα θέματα ερευνητικής δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν μια από τις κύριες πηγές για εντοπισμό, διερεύνηση και σύγκριση της ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Κατά την περίοδο 2005-2007, η ΑνΑΔ ετοίμαζε πάνω σε ετήσια βάση έκθεση, η οποία παρέχει μια σύντομη περίληψη των ερευνητικών εξελίξεων σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ερευνητικές προτεραιότητες, έγγραφα κυβερνητικής πολιτικής, νέα ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις, άρθρα και άλλα) που αφορούν εθνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή έρευνα που πραγματοποιείται στην Κύπρο.