ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
  • Αθλητικά
  • Μη προβεβλημένο στοιχείο
  • wcmadmin
  • wcmadmin

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  

Αποστολή, βασικοί στόχοι και κύριες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου

  • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο κατά σειρά ίδρυσης κρατικό πανεπιστήμιο της Κύπρου με 3500 φοιτητές, περίπου οι 500 στο μεταπτυχιακό επίπεδο.

  • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει πέντε σχολές: την σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, την Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, την Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, την Πολυτεχνική Σχολή και την Φιλοσοφική Σχολή. Υπάρχουν 17 Τμήματα και 3 Ερευνητικές Μονάδες.

  • Οι βασικοί στόχοι του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από την διδασκαλία και την έρευνα και η προώθηση της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου.

  • Το Πανεπιστήμιο με τις ερευνητικές δραστηριότητες των τμημάτων του στοχεύει στην θεμελίωση και ανάπτυξη των διαφόρων κλάδων των επιστημών και την δυναμική αξιοποίηση τους τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

  • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ανταλλαγών φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ΕΡΑΣΜΟΣ καθώς και σε άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως LINGUA, TEMPUS, FP6, Marie Curie, MEDA κ.α.