Κοινοπραξία ReferNet Κύπρου
  • wcmadmin
  • wcmadmin

Κοινοπραξία ReferNet Κύπρου

Κοινοπραξία ReferNet Κύπρου  

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται τα Μέλη της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου. Στην κοινοπραξία ...

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται τα Μέλη της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν 22 μέλη περιλαμβανομένης της ΑνΑΔ που είναι ο Εθνικός Συντονιστής και άλλα 21 μέλη που προέρχονται από Υπουργεία/ Κυβερνητικά Τμήματα (7 μέλη), από Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (7 μέλη), από Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (4 μέλη) και από Εθνικές Μονάδες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (3 μέλη).

Τα Μέλη της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου παρουσιάζονται πιο κάτω:

Ενότητες