Slovak Republic
  • wcmadmin
  • wcmadmin

Members / National ReferNet Coordinators

Slovak Republic  

ŠIOV – Štátny inštitút odborného vzdelávania
http://www.siov.sk
Juraj Vantuch
[email protected]

ReferNet Slovakia
http://www.refernet.sk/