Τσεχία
  • wcmadmin
  • wcmadmin

Μέλη / Εθνικοί Συντονιστές ReferNet

Τσεχία  

National Institute for Education, Education Counselling Centre and Centre for Continuing Education for Teachers (NÚV)

http://www.nuov.cz
Kanakova Martina
[email protected]
ReferNet Τσεχίας
http://www.refernet.cz