Ουγγαρία
  • wcmadmin
  • wcmadmin

Μέλη / Εθνικοί Συντονιστές ReferNet

Ουγγαρία  

National Office of Vocational Education and Training and Adult Learning - NSZFH-NOVETAL

Ms Judit Gömöri Olasz
[email protected]

ReferNet Ουγγαρίας
http://www.nive.hu/refernet/index.php/en/