Μέλη - Εθνικοί Συντονιστές ReferNet
  • wcmadmin
  • wcmadmin

Μέλη / Εθνικοί Συντονιστές ReferNet

Μέλη - Εθνικοί Συντονιστές ReferNet

 

Το ReferNet προσφέρει τη δυνατότητα για ανταλλαγή πληροφοριών μέσα από μια αποκεντρωμένη προσέγγιση καθώς στηρίζεται στη συνεισφορά Εθνικών Κοινοπραξιών που αποτελούνται από οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στη Νορβηγία και Ισλανδία.

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Εθνικοί Συντονιστές του ReferNet. Επιλέξτε την χώρα που σας ενδιαφέρει