24ο Ενημερωτικό Δελτίο ΑνΑΔ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
24ο Ενημερωτικό Δελτίο ΑνΑΔ
Ρυθμίσεις για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για το Β΄ Εξάμηνο 2020
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στην Κύπρο στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) αποφάσισε την εισαγωγή ειδικών ρυθμίσεων για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για το Β΄ Εξάμηνο 2020.
Διαβάστε περισσότερα
Παράταση χρονικής προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων για καταβολή χορηγήματος
Στο πλαίσιο της απόφασης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) για επίδειξη της μέγιστης δυνατής ευελιξίας για διευκόλυνση των διοργανωτών των προγραμμάτων κατάρτισης στον χειρισμό θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των προγραμμάτων, αποφασίστηκε όπως η προθεσμία παραλαβής από την ΑνΑ
Διαβάστε περισσότερα
Μείωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης στους θεματικούς τομείς των πρώτων βοηθειών και της ασφάλειας και υγείας
Με στόχο την όσο το δυνατό γρηγορότερη προσαρμογή των επιχειρήσεων, ιδίως σε τομείς που επαναλειτουργούν σταδιακά, στα νέα δεδομένα ασφάλειας και υγείας που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού και στο πλαίσιο της απόφασης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) για επίδειξη της μέγισ
Διαβάστε περισσότερα
Ρυθμίσεις σχετικά με τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε Σχέδια της ΑνΑΔ την περίοδο κατά την οποία εντάχθηκαν σε Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), για σκοπούς διευκόλυνσης της συμμετοχής σε Σχέδιά της, επιχειρήσεων οι οποίες εντάχθηκαν στο «Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης» (Κ.Δ.Π. 130/2020) ή στο «Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης» (Κ.Δ
Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου © Πνευματικά δικαιώματα 2024

Εφαρμογή πρωτοκόλλου ασφάλειας και υγείας σε δραστηριότητες κατάρτισης και αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων

Ανάμεσα στους στόχους της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στις ιδιαίτερες συνθήκες που διανύει ο τόπος μας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι η όσο το δυνατόν απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων κατάρτισης που υλοποιούνται από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Αξιοποίηση μεθόδων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης σε προγράμματα κατάρτισης

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στην Κύπρο και με στόχο να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της δραστηριοποίησής της, στην προσπάθεια για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2,

Ρυθμίσεις για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για το Β΄ Εξάμηνο 2020

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στην Κύπρο στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) αποφάσισε την εισαγωγή ειδικών ρυθμίσεων για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για το Β΄ Εξάμηνο 2020.

Παράταση χρονικής προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων για καταβολή χορηγήματος

Στο πλαίσιο της απόφασης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) για επίδειξη της μέγιστης δυνατής ευελιξίας για διευκόλυνση των διοργανωτών των προγραμμάτων κατάρτισης στον χειρισμό θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των προγραμμάτων, αποφασίστηκε όπως η προθεσμία παραλαβής από την ΑνΑ

Μείωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης στους θεματικούς τομείς των πρώτων βοηθειών και της ασφάλειας και υγείας

Με στόχο την όσο το δυνατό γρηγορότερη προσαρμογή των επιχειρήσεων, ιδίως σε τομείς που επαναλειτουργούν σταδιακά, στα νέα δεδομένα ασφάλειας και υγείας που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού και στο πλαίσιο της απόφασης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) για επίδειξη της μέγισ

Ρυθμίσεις σχετικά με τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε Σχέδια της ΑνΑΔ την περίοδο κατά την οποία εντάχθηκαν σε Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), για σκοπούς διευκόλυνσης της συμμετοχής σε Σχέδιά της, επιχειρήσεων οι οποίες εντάχθηκαν στο «Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης» (Κ.Δ.Π. 130/2020) ή στο «Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης» (Κ.Δ