Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
  • Αθλητικά
  • Μη προβεβλημένο στοιχείο
  • wcmadmin
  • wcmadmin

Εργοδοτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)  

Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

Σχετικές Πληροφορίες

Πρόσωπα για επικοινωνία:

Πέτρος Πέτρου

Email: [email protected]

Address: Τ.Θ. 21657
1511 Λευκωσία - Κύπρος

Ιστοσελίδα: www.oeb.org.cy

Τηλέφωνο:

22655102

Τηλεομοιότυπο:

22669459

Σχετικά Έγγραφα